Dostupné kurzy

E-learning pro pedagogy mateřských škol na téma školní zralosti a rozvoje dovedností u dětí předškolního věku byl vytvořen díky projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání, který je financován Evropskou unií a je pod odborným vedením Pedagogicko-psychologické poradny STEP s.r.o.

V kurzu naleznete přehledné studijní materiály a videa. Kurz umožňuje průběžné ověřování nabytých znalostí k jednotlivým tématům a je zakončen závěrečným testem, po jehož úspěšném splnění účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu. 

✉ kontakt na lektora kurzu: katerina.plavkova@ppporadna.cz
E-learning pro pedagogy mateřských škol na téma školní zralosti a rozvoje dovedností u dětí předškolního věku byl vytvořen díky projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání, který je financován Evropskou unií a je pod odborným vedením Pedagogicko-psychologické poradny STEP s.r.o.

V kurzu naleznete přehledné studijní materiály a videa. Kurz umožňuje průběžné ověřování nabytých znalostí k jednotlivým tématům a je zakončen závěrečným testem, po jehož úspěšném splnění účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu. 

✉ kontakt na lektora kurzu: katerina.plavkova@ppporadna.cz